دوشنبه 5 فروردین 1398 در ساعت 9 : 2 دقیقه 09125704163 - 33934182

لیست قیمت چاپ سورن

8 / 10
از 24 کاربر

قیمت ها به تومان می باشد.

 

فرم های 6 ساعته
ردیف جنس تعداد ابعاد mm قیمت (تومان) تحویل
1 سلفون براق یکرو - 6 ساعته 1000 48×85 24/000 6 ساعت
2 سلفون براق دورو - 6 ساعته 1000 48×85 27/000 6 ساعت
3 سلفون مات دورو - 6 ساعته 1000 48×85 27/000 6 ساعت
4 سلفون مات دورگرد - 6 ساعته 1000 58×90 47/000 6 ساعت
5 سلفون براق دورگرد - 6 ساعته 1000 58×90 47/000 6 ساعت

 

کارت ویزیت فانتزی
ردیف جنس تعداد ابعاد mm قیمت (تومان) تحویل
1 کارت ویزیت لمینت براق معمولی  1000 58×90 52/000  7 روز کاری
2 کارت ویزیت لمینت براق فوری 1 روزه  1000 58×90 60/000  1 روز کاری
3 کارت ویزیت لمینت براق طرح موج  1000 58×90 54/000 7 روز کاری
4  کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی 1000 48×85 45/000 10 روز کاری
5 کارت ویزیت لمینت براق مربع  1000 55×58 42/000 7 روز کاری
کارت ویزیت لمینت مات معمولی  1000 58×90 72/000 7 روز کاری
 7 کارت ویزیت لمینت مات فوری  1000 58×90 79/000 2 روز کاری
 8 کارت ویزیت لمینت مات طرح موج  1000 58×90 74/000 7 روز کاری
 9 کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی 1000 48×85 65/000 10 روز کاری
 10 کارت ویزیت لمینت مات مربع  1000 55×58 52/000 7 روز کاری
11 کارت ویزیت لمینت برجسته بزرگ  1000 60×90 52/000 7 روز کاری
 12 کارت ویزیت لمینت برجسته فوری 1000 60×90 65/000 1 روز کاری
 13 کارت ویزیت لمینت برجسته مربع  1000 60×60 42/000 10 روز کاری
14  کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب  1000 60×90 115/000 12 روز کاری
15  کارت ویزیت سلفون مات دور گرد فوری  1000 58×90 42/000 1 روز کاری
16  کارت ویزیت سلفون مات دور گرد  1000 58×90 35/500 7 روز کاری
17  کارت ویزیت سلفون براق دور گرد  1000 58×90 35/500 7 روز کاری
18  کارت ویزیت سلفون براق دور گرد فوری 1 روزه  1000 58×90 40/000 1 روز کاری
19  کارت ویزیت سلفون مخملی دور گرد  1000 58×90 67/000 15 روز کاری
20  کارت پی وی سی 500 میکرون مات  1000 60×90 250/000 10 روز کاری
21  کارت پی وی سی 500 میکرون مات  500 60×90 160/000 10 روز کاری
22  کارت پی وی سی 760 میکرون براق  1000 60×90 480/000 10 روز کاری
23  کارت پی وی سی 760 میکرون براق  500 60×90 320/000 10 روز کاری

 

کارت ویزیت
ردیف جنس تعداد ابعاد mm قیمت (تومان) تحویل
1 کارت ویزیت سلفون براق یکرو 1000 48×85 17/000 5 روز کاری
2 کارت ویزیت سلفون براق دورو 1000 48×85 21/000 5 روز کاری
3 کارت ویزیت سلفون مات یکرو 1000 48×85 17/000 5 روز کاری
4 کارت ویزیت سلفون مات دورو 1000 48×85 21/000 5 روز کاری
5 کارت ویزیت سلفون براق یکرو فوری 1000 48×85 18/000 1 روز کاری
6 کارت ویزیت سلفون براق دورو فوری 1000 48×85 22/000 1 روز کاری
7 کارت ویزیت سلفون مات دورو فوری 1000 48×85 22/000 1 روز کاری
 8 کارت ویزیت کتان اندونزی یکرو 1000 48×85 20/000 5 روز کاری
 9 کارت ویزیت کتان اندونزی دورو 1000 48×85 22/000 5 روز کاری
 10 کارت ویزیت گلاسه یکرو بدون UV 1000 48×85 16/000 5 روز کاری
11 کارت ویزیت گلاسه دورو بدون UV 1000 48×85 20/000 5 روز کاری
 12 لیبل یووی 1000 48×85 19/000 5 روز کاری
 13 لیبل یووی فوری 1000 48×85 21/000 2 روز کاری
14  لیبل بدون یووی 1000 48×85 19/000 5 روز کاری
15  لیبل روکش سلفون براق 1000 48×85 20/000 5 روز کاری
16  لیبل روکش سلفون براق فوری 1000 48×85 22/000 2 روز کاری
17  لیبل سی دی 1000 122×122 115/000 7 روز کاری
18  لیبل شیشه ای 1000 48×85 60/000 15 روز کاری
19  برچسب اموال 1000 15×50 55/000 7 روز کاری

 

تراکت / سربرگ / بروشور تحریر 80 گرم
ردیف جنس تعداد ابعاد mm قیمت (تومان) تحویل
1 A4 یکرو 1000 200×290 81/000 7 روز کاری
2 A4 یکرو سایز دقیق 1000 210×297 103/000 7 روز کاری
3 A4 یکرو فوری 1000 200×290 105/000 2 روز کاری
4 A4 یکرو 2000  200×290 105/000 7 روز کاری
5 A4 دورو 2000 200×290 141/000 7 روز کاری
6 A4 یکرو سایز دقیق 2000 200×290 125/000 7 روز کاری
7 A4 یکرو 5000 210×297 185/000 7 روز کاری
 8 A4 یکرو 5000 200×290 215/000 2 روز کاری
 9 A4 دورو 5000 200×290 215/000 7 روز کاری
 10 A5 یکرو 1000 200×290 48/000 7 روز کاری
11 A5 یکرو سایز دقیق 1000 145×200 59/000 7 روز کاری
 12 A5 یکرو فوری 1000 148×210 60/000 2 روز کاری
 13 A5 یکرو 2000 145×200 60/000 7 روز کاری
14 A5 دورو 2000 145×200 78/000 7 روز کاری
15 A5 یکرو سایز دقیق 2000 145×200 70/000 7 روز کاری
16 A5 یکرو 5000 148×210 100/000 7 روز کاری
17 A5 یکرو 5000 145×200 115/000 2 روز کاری
18 A5 دورو 5000 145×200 115/000 7 روز کاری
19 A6 یکرو 1000 145×200 32/000 7 روز کاری
20 A6 یکرو 1000 100×145 40/000 2 روز کاری
21 A6 یکرو 2000 100×145 38/000 7 روز کاری
22 A6 دورو 2000 100×145 47/000 7 روز کاری
23 A6 یکرو 5000 100×145 58/000 7 روز کاری
24 A6 یکرو 5000 100×145 65/000 2 روز کاری
25 A6 دورو 5000 100×145 65/000 7 روز کاری

 

تراکت / سربرگ / بروشور گلاسه 135 گرم
ردیف جنس تعداد ابعاد mm قیمت (تومان) تحویل
1 A4 یکرو 1000  200×290  98/000 7 روز کاری 
2 A4 دورو 1000  200×290  134/000 7 روز کاری 
3 A4 یکرو 2000  200×290  134/000 7 روز کاری 
4 A4 دورو 2000  200×290  168/000 7 روز کاری 
5 A4 یکرو 5000  200×290  248/000 7 روز کاری 
6 A4 دورو 5000  200×290  282/000 7 روز کاری 
7 A5 یکرو 1000  145×200 58/000 7 روز کاری 
8 A5 دورو 1000  145×200  76/000 7 روز کاری 
9 A5 یکرو 2000  145×200  76/000 7 روز کاری 
 10 A5 دورو 2000  145×200  93/000 7 روز کاری
11 A5 یکرو 5000  145×200  133/000 7 روز کاری 
12 A5 دورو 5000  145×200  150/000 7 روز کاری 
13 A6 یکرو 1000  100×145  38/000 7 روز کاری 
14 A6 دورو 1000  100×145  47/000 7 روز کاری 
15 A6 یکرو 2000  100×145  47/000 7 روز کاری 
16 A6 دورو 2000  100×145  56/000 7 روز کاری 
17 A6 یکرو 5000  100×145  76/000 7 روز کاری 
18 A6 دورو 5000  100×145  84/000 7 روز کاری
19 A4 یکرو فوری 1000  200×290  118/000 2 روز کاری 
20 A5 یکرو فوری 1000  200×145  68/000 2 روز کاری 
21 A4 دورو فوری 1000  200×290  158/000 2 روز کاری 
22 A5 دورو فوری 1000  200×145 88/000 2 روز کاری 
23 A4 دورو فوری 5000  200×290  312/000 2 روز کاری 
24 A5 دورو فوری 5000  200×145  165/000 2 روز کاری 
25 A6 یکرو  1000  100×145  43/000 2 روز کاری 
26 A6 دورو  1000  100×145  53/000 2 روز کاری 
27 A6 دورو  5000  100×145  92/000 2 روز کاری

 

پاکت
ردیف جنس تعداد ابعاد mm تحریر 80 گرم گلاسه 135 گرم تحویل
1 پاکت A4 1000 345×480 270/000 310/000 10 روز کاری
2 پاکت A4 2000 345×480 370/000 430/000 10 روز کاری
3 پاکت A5 1000 335x260 --------   -------- 10 روز کاری
4 پاکت A5 2000 335x260 -------- -------- 10 روز کاری
5 پاکت نامه (ملخی) 1000   120/000 140/000 10 روز کاری
6 پاکت نامه (ملخی) فوری 1000   160/000  -------- 2 روز کاری
7 پاکت نامه (ملخی) 2000   160/000 210/000 10 روز کاری

 

ست اداری
ردیف جنس تعداد ابعاد mm تحریر 80 گرم گلاسه 135 گرم تحویل
1

ست 1

پاکت نامه ملخی

سربرگ A4

سربرگ A5 


--

1000

2000

2000

 
---  480/000   510/000 10 روز کاری 
2

 

ست 2

پاکت A4

پاکت نامه ملخی

سربرگ A4 

 

---

1000

1000

1000

 

---

510/000 570/000 10 روز کاری 

 

پوستر
ردیف جنس تعداد ابعاد mm تحریر 80 گرم گلاسه 135 گرم تحویل
1 پوستر 1  1000  600×450 460/000  490/000 3 روز کاری
2 پوستر 2 2000  600×450  570/000  650/000 3 روز کاری
3 پوستر 3 1000  700×500  470/000  540/000 3 روز کاری
4 پوستر 4 2000  700×500  600/000  740/000 3 روز کاری

قیمت یکی از فاکتور های تعیین کننده در سفارش انواع چاپ است. از این رو در این بخش با ارائه لیست قیمت انواع چاپ اعم از چاپ بروشور ، چاپ کارت ویزیت ، چاپ کاتالوگ و غیره سعی کرده ایم انتخاب نوع چاپ را برای شما کاربران عزیز تسهیل ببخشیم. 

قیمت چاپ بر مبنای فاکتور های مختلف تغییر می کند. کاملا مشخص است که هرچقدر کیفیت چاپ افزایش پیدا کند، قیمت نیز بیشتر خواهد شد. علاوه بر این رنگ نیز بر قیمت چاپ موثر است و چاپ با زمینه تمام رنگ یا تمپلات معمولا از هزینه بالاتری برخوردار است. 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :